Lloguer i venda de bicicletes a Eivissa
+34 971 339 264
Condicions de les rutes guiades

 • Per reservar una ruta guiada a Bicicletes Kandani és imprescindible el pagament del 25% del total de l'activitat anticipadament. En cas de no rebre el pagament, no es garanteix la disponibilitat de bicicletes i guia. El 75% restant de l'activitat s'abonarà quan finalitzi l'excursió.
 • El tamany màxim del grup admés queda establert en 15 persones.
 • Es prega puntualitat en l'hora acordada amb Bicicletes Kandani.
 • És obligatori l'ús del casc de protecció.
 • Els menors de 16 anys hauran d'acudir a l'activitat guiada amb almenys la companyia d'un adult responsible. En cas que no pugui acompanyar a la ruta un adult, es necessita una autorització per escrit d'un dels pares o tutors legals del menor autoritzant la seva participació en l'activitat guiada.
 • És imprescindible acudir a la ruta guiada amb roba i calçat adequats per anar en bicicleta.
 • Es recomana l'ús de crema de protecció solar entre els mesos d'abril i octubre.
 • No es realitzarà l'activitat en cas que algun dels participants presenti símptomes d'embriaguesa o consum de drogues.
 • No poden participar en la ruta guiada aquelles persones que no sàpiguen utilitzar correctament una bicicleta.
 • La ruta guiada no és una activitat per aprendre a anar en bicicleta, és una activitat destinada a gaudir de l'entorn natural per a aquelles persones que saben com utilitzar una bicicleta correctament.
 • Kandani disposa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil durant les activitats guiades.

Durant l'activitat guiada:

 • És obligatori escoltar i obeir les instruccions del guia.
 • Els participants han d'observar les normes de trànsit en tot moment.
 • Els participants no poden avançar al guia en cap moment de l'activitat
 • Està totalment prohibida la conducció temerària o descontrolada
 • Està totalment prohibida l'actitud competitiva sobre la bicicleta que pugui propiciar situacions de perill al grup que participa en l'activitat guiada o altres usuaris de la via pública.
 • L'incompliment de les normes esmentades durant l'activitat, comportarà l'anul•lació de l'activitat sense dret a reemborsament econòmic.

POLÍTICA DE CANCEL•LACIONS:

 • Si es cancel•la la reserva amb una antelació superior a les 48 hores prèvies a l'inici de l'activitat, es reemborsarà tots els diners que s'hagin pagat anticipadament. És imprescindible avisar amb una antelació superior a 48 hores enviant un correu electrònic a info@kandani.es
 • Si es cancel•la la reserva amb una antelació inferior a les 48 hores prèvies a l'inici de l'activitat, no hi haurà reemborsament parcial ni total de la quantitat pagada a compte, independentment del motiu de la cancel•lació de l'activitat.