Lloguer i venda de bicicletes a Eivissa.
+34 971 339 264
Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Bicicletes Kandani informa els Usuaris que acompleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 4/2002.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Bicicletes Kandani només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Bicicletes Kandani es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Bicicletes Kandani anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica. CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de Bicicletes Kandani que gestioni aquesta informació.
 
INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT

S'informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta pàgina web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol • licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin. CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per Bicicletes Kandani, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular Bicicletes Kandani podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL • LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT (PROTECCIÓ DE DADES)

KANDANI C/ Cesar Puget Riquer nº 27
07840 Santa Eulalia del RioTELF: +34 971 339 264
e-mail: info@kandani.es

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar per qualsevol mitjà que quedi constància de la recepció a Bicicletes Kandani a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per Bicicletes Kandani i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Bicicletes Kandani és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Bicicletes Kandani amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització de activitats diverses. 

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol • licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en la pàgina Web.

Si s'escau, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè Bicicletes Kandani pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, restant entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la https://www.kandani.es.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI.

Així mateix, i llevat que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Bicicletes Kandani tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos Bicicletes Kandani col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers Bicicletes Kandani no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Bicicletes Kandani no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas necessari per a la prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, Bicicletes Kandani envia un e-mail confirmant la creació del compte acabat de crear per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@kandani.es

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o del propi bicicletes Kandani tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. Bicicletes Kandani no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és Bicicletes Kandani Santa Eulària. Eivissa. Illes Balears amb domini d'Internet https://www.kandani.es, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats en l'espai habilitat a la Web com info@kandani.es