Lloguer i venda de bicicletes a Eivissa.
Condicions de lloguer de bicicletes
  • FIANÇA: l'arrendatari (CLIENT) ha d'abonar una fiança de 50 € amb targeta de crèdit. La fiança serà retornada al banc de l'arrendatari al vuité dia comptant des de la data inicial del contracte. El temps d'espera per a realitzar el reemborsament al client quedarà determinat a criteri del banc de l'arredantari.
  • L'arrendatari és l'únic responsable de tots els danys causats a la bicicleta de lloguer i extres sol·licitats a l'arrendador. Kandani no ofereix cobertura en cas de robatori d'una bicicleta de lloguer. La responsabilitat del robatori pertany exclusivament al client que accepta les condiciones del contracte de lloguer. En cas de robatori d'una bici, el client deurà pagar el valor de la bici al seu preu actual de mercat.
  • En cas de fallada de la / es bicicleta / s l'arrendatari haurà de contactar amb Bicicletes Kandani per donar avís. No està permès abandonar Eivissa amb les bicicleta/s (inclòs Formentera)
  • Bicicletes Kandani no accepta cap responsabilitat en cas que el client patixca danys materials o físics o els provoque a tercers com a conseqüència d'un accident de circulació.
  • No es permet l'ús de les bicicletes en proves esportives (tal com curses o triatlons). Queda prohibit utilitzar la bici per altres fins diferents dels admesos segons el seu disseny, així com rodar damunt d'arena o aigua salada. Si l'empresa sorprengués a l'arrendatari fent un mal ús d'ella, es reserva el dret de retirar-li la mateixa, sense que se li reintegri quantitat pel concepte de lloguer.
  • La devolució de la quantitat prepagada es realitzarà si la cancel·lació es produeix 48 hores abans de l'inici del contracte de lloguer. Les cancel·lacions per sota de 48 hores NO es reemborsaran. En cas de devolució anticipada de la bicicleta no es reemborsarà econòmicament la part no gaudida del contracte. Qualsevol canvi / variació en la reserva s'ha de notificar, per escrit, a info@kandani.es
  • Per motius logístics pot rebre una bicicleta diferent a la de la fotografia anunciada, però sempre mantenint o millorant les característiques de la bicicleta. Els lloguers amb servei a domicili requereixen el pagament per anticipat del total de la comanda.