Lloguer i venda de bicicletes a Eivissa
+34 971 339 264
Condicions de lloguer de bicicletes
  • FIANÇA: l'arrendatari (CLIENT) ha d'abonar una fiança de 50 € amb targeta de crèdit, per reserva. La fiança serà íntegrament retornada al banc de l'arrendatari al vuité dia comptant des de la data inicial del contracte. El temps d'espera per a realitzar el reemborsament al client quedarà determinat a criteri del banc de l'arredantari.
  • L'arrendatari és l'únic responsable de tots els danys causats a la bicicleta de lloguer i extres sol·licitats a l'arrendador. KANDANI NO OFEREIX COBERTURA EN CAS DE ROBATORI D'UNA BICI DE LLOGUER. La responsabilitat del robatori pertany exclusivament al client que ha signat el contracte de lloguer. En cas de que es produixca el robatori d'una bici, el client deurà pagar el valor de la bici al seu preu actual de mercat.
  • En cas de fallada de la / es bicicleta / s l'arrendatari haurà de contactar amb Bicicletes Kandani per donar avís.
  • Bicicletes Kandani no accepta cap responsabilitat en cas que el client patixca danys materials o físics o els provoque a tercers com a conseqüència d'un accident de circulació.
  • Queda rigorosament prohibit usar la bici per a altres fins diferents dels admesos segons el seu disseny. Si l'empresa sorprengués a l'arrendatari fent un mal ús d'ella, es reserva el dret de retirar-li la mateixa, sense que se li reintegri quantitat pel concepte de lloguer.
  • No es realitzarà la devolució de l'import de la reserva si l'anul·lació es produeix dins dels 7 dies anteriors a l'inici del contracte. En cas de devolució anticipada de la bicicleta no es reemborsarà econòmicament la part no gaudida del contracte.
  • Per motius logístics pot rebre una bicicleta diferent a la de la fotografia anunciada, però sempre mantenint o millorant les característiques de la bicicleta.